vakantie

Vakantierooster 2021/2022 GBS De Wegwijzer

 

 

 

 

Vakanties 2021 – 2022

Zomervakantie

Maandag

19-07-2021

Vrijdag

27-08-2021

Herfstvakantie

Maandag

18-10-2021

Vrijdag

22-10-2021

Kerstvakantie

Maandag

27-12-2021

Vrijdag

07-01-2022

Voorjaarsvakantie

Maandag

28-02-2022

Vrijdag

04-03-2022

Goede Vrijdag en Pasen

Vrijdag

15-04-2022

Maandag

18-04-2022

Meivakantie

Maandag

25-04-2022

Vrijdag

06-05-2022

Hemelvaart

Donderdag

26-05-2022

Vrijdag

27-05-2022

Pinksteren

Maandag

06-06-2022

Zomervakantie

Maandag

11-07-2022

Vrijdag

19-08-2022

Voor het komende schooljaar hebben we de volgende studiedagen/bijzondere dagen gepland:

Datum

Dag

Groep(en)

07-10-2021

Donderdag

Studiedag

25-10-2021

Maandag

Studiedag

25-11-2021

Donderdag

Studiedag

24-12-2021

Vrijdagmiddag

Hoofdland 12.00u  vrij Pad om 12.10u vrij

02-02-2022

Woensdag

Studiedag

21-02-2022

Maandag

Studiedag

21-04-2022

Donderdag

Groep 1/2  vrij ivm koningspelen op vrijdag

20-05-2022

Vrijdag

Inspiratiedag Levwn, alle kinderen vrij

07-06-2022

Dinsdag

Studiedag

22-06-2022

Woensdag

Studiedag

06-07-2022

Woensdag

Wenuurtje. Groep 8 later beginnen.

07-07-2022

Donderdag

Groep 1/2  vrij ivm laatste schooldag

08-07-2022

Vrijdagmiddag

Hoofdland 11.30u  vrij Pad om 12u vrij