De Wegwijzer in 1 minuut

Ieder kind heeft unieke talenten ontvangen van God. Op basisschool De Wegwijzer in Zwijndrecht komen deze tot groei en bloei. Hoe? Door persoonlijke aandacht voor iedere leerling; in ons onderwijs staat het kind centraal.
De Wegwijzer heeft moderne leermethodes met digitale hulpmiddelen en een vriendelijk en stimulerend schoolklimaat. Waar de Bijbel de basis is, iedere schooldag.

De Wegwijzer is een basisschool (aparte locaties voor onderbouw en bovenbouw) waar ouders die christen zijn hun kinderen graag aan toevertrouwen. We zijn een school met de Bijbel als basis, medewerkers zijn christen en werken vanuit hun geloof. Ouders die voor onze school kiezen vinden het waardevol dat hun kind onderwijs krijgt dat aansluit bij de eigen levensovertuiging. Onze leerkrachten leveren daaraan als identiteitsdrager een belangrijke bijdrage. Kinderen, ouders en het team gaan positief en respectvol met elkaar om.

Wat onze school verder uniek maakt naast de eigen identiteit? De acht jaar die kinderen op een basisschool zijn zien we als ontdekkingsreis. Tijdens deze reis ontdekt en ontwikkelt ieder kind prachtige talenten om God en de ander te dienen. In dat kader geven wij onderwijs! We werken samen, ontplooien talenten en ontwikkelen gaven. Afstemming met de ouders over wat hun unieke kind stimuleert en motiveert tot leren, is daarbij van groot belang. Zij zijn geen ‘stuurlui aan wal’, maar maken de ontdekkingsreis van hun kind actief en positief mee!

Zullen we eens kennismaken? We nemen graag uitgebreid de tijd voor jou en je kind.
Bel Erik voor een afspraak of antwoord op je vragen (078 612 93 93) of stuur een mail naar administratiedewegwijzer@levwn.nl