Op onze school is een identiteitscommissie die bestaat uit ouders en de directeur (voorzitter).

Samen denken we na over hoe we aan onze identiteit werken. De commissieleden geven gevraagd en ongevraagd adviezen ten aanzien van identiteits-gerelateerde vraagstukken (klankbordfunctie).

Wij werken vanuit onze basis die ligt in het leven in afhankelijkheid van onze God in en door Jezus Christus.

De commissieleden voeren ook kennismakingsgesprekken met ouders die hun kinderen willen toevertrouwen aan onze school. Het gesprek zal gaan over wat u als ouders verwacht van onze school en wat de school van u als ouders verwacht.

Meer hierover kunt u lezen in het document “ouderverklaring”, dat u hieronder kunt downloaden.

Ouderverklaring