Geloof in ontwikkeling

Ons onderwijs stimuleert de ontwikkeling van het kind. Daar geloven wij in. De inspiratie voor die ontwikkeling vinden we in ons geloof in de Here God met de Bijbel als richtingaanwijzer.

Wij vinden het belangrijk dat het kind en de werknemer zijn van God gekregen talenten en gaven ontwikkelt. Dit doen wij voor en met elkaar.

Hoe doen we dat?
– Elke schooldag beginnen en eindigen we met zingen en gebed.
– We vertellen verhalen en lezen (voor) uit de Bijbel, zodat de leerlingen de Bijbel leren kennen.
– In ons onderwijs zijn wij erop uit onze leerlingen christelijk toe te rusten.

De Wegwijzer:
1. heeft een herkenbare en doorleefde identiteit.
2. geeft uitstekend onderwijs en heeft een duidelijke visie.
3. heeft een lerende cultuur.
4. heeft een open en veilig schoolklimaat.
5. leert de leerlingen van te betekenis te zijn voor de samenleving.

Om de christelijke identiteit praktisch in te kunnen vullen en de normen en waarden beter vorm te geven hanteert De Wegwijzer samen met alle scholen van LEV-WN de volgende kernwaarden:

  • Liefde
  • Passie
  • Verbinding
  • Vertrouwen
  • Eigenaarschap

Deze kernwaarden (uitgewerkt in ons Koersplan en in het Schoolplan) vergroten de duidelijkheid naar leerlingen, ouders en leerkrachten.